top of page

CENNIK 

140 zł za miesiąc (kursy odbywające się dwa razy w tygodniu)

100 zł za miesiąc (kursy odbywające się raz w tygodniu) 

 

Opłatę za kurs uiszcza się przed rozpoczęciem pierwszych zajęć danego miesiąca, przelewem na konto o numerze: 

       80 1140 2004 0000 3202 7466 6353 z podaniem imienia i nazwiska         uczestnika oraz miesiąca, za który dokonywana jest płatność. 

bottom of page